چای زوبین چای زوبین
چای زوبین تماس English English  
چای زوبین
100% طبیعی Zubin Tea
دانستنیها
ارگانيك يعني طبيعت ناب...
كشاورزي ارگانيك با رعايت چهار اصل سلامت، مراقبت، اصول اكولوژيك و انصاف چند دليل مهم را براي حمايت و استفاده از محصولات ارگانيك مورد توجه قرار مي‌دهد.
- پاكسازي هوا، آب، خاك و بدن از مواد شيميايي
- طعم بهتر و حقيقي‌تر
- حمايت از خانواده كشاورزان
- پرهيز از روش‌هاي عجولانه و ضعيف در توليد مواد غذايي
- حمايت از محصولات محلي
- حمايت از گوناگوني جانداران
- كاهش مقدار سموم و محافظت از نسل‌هاي آينده
- جشن پاكسازي و سالم سازي

ارگانيك يعني توليد شده بدون سم ،كود و مواد افزودني ، شيميايي پايه نفتي و مضر همراه با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
اهمیت کشاورزی ارگانیک
با توجه به افزایش مصرف کود و آفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب و غذا است، نگرانی های روز افزونی درباره محیط زیست جهانی ایجاد شده و مفهوم کشاورزی ارگانیک اهمیت فرآینده ای در راستای توسعه کشاورزی پایدار و بوم سازگار در سرتاسر جهان پیدا کرده است. کشاورزی ارگانیک بر پایه استفاده ازنهاده های ارگانیک طبیعی و درون مزرعه ای چون کود دامی تازه، کمپوست، کود سبز، کنجاله و ضایعات فرآوری مواد غذایی و همچنین کنترل زیستی آفات همراه با کمترین استفاده از مواد معدنی طبیعی برای تقویت نظام زراغی- افتصادی مزرعه و بهبود فعالیت های زیستی خاک استوار است.از منظر توسعه، اهداف اصلی که برای کشاورزی ارگانیک در نظر گرفته می شود شامل موارد ذیل است:
• پایداری اقتصادی کشاورزی
• ارزش افزوده تولیدات
• شرایط کاری خوب برای تولید کنندگان و خانوار آنان
• طراحی بازار و تجارت مشخص تضمین عرضه غذا
• تامین نیازهای محلی
• توازن جنسیتی
• تولید محصولات سالم و عاری از بقایا
• احترام به فرهنگ محلی
• طعم و کیفیت خوب
• سرمایه گذاری کم
• بهترین استفاده از منابع محلی
• توازن زیست بوم
• عدم آلودگی شیمیایی
• حفظ تنوع زیستی
• نهاده های خارجی کم
• حفظ منابع طبیعی
• حاصلخیزی بالای خاک
• بازده خوب و مداوم
• حفظ و بهبود چشم انداز طبیعی و نظام بوم شناختی/زراعی
• اجتناب از اسراف و آلودگی منابع طبیعی
• به حداقل رساندن مصرف انرژی و منابع غیر تجدید پذیر
• تولید مقادیر کافی غذای سالم مغذی و با کیفیت بالا
• تایید دانش بومی و نظام های زراعی سنتی
• مشارکت و توسعه پایدار فعالیت ها از طریق تشکل های محلی و شبکه های توانمند محلی
• کاهش هزینه ها و افزایش درآمد در فرآیند بهره برداری و تولید.
• حفظ اکوسیستم های طبیعی، پایداری طبیعی سلامت تولید کننده و مصرف کننده.
• حفظ و ارتقاء حاصلخیزی دراز مدت خاک
• ترغیب چرخه های زیستی درون مزرعه، بویژه چرخه مواد غذایی
• تامین عرضه ازت با بکارگیری گسترده از گیاهان تثبیت کننده ازت
• حفظ نباتات زیستی مبتنی بر پیشگیری بجای درمان
• تنوع ارقام محصول و گونه های حیوانات، متناسب با شرایط محلی
• دامداری متناسب با نیازهای حیوانات
• تنظیم گنندگان رشد مصنوعی منع کودهای شیمیایی، حفظ نباتات، هورمون ها
• منع حصولات مهندسی ژنتیک
• منع شیوه ها، افزودنیها و مواد اولیه مصنوعی یا مضر در صنایع غذایی


عضو انجمن ارگانیک ایران و فدراسیون جنبش جهانی کشاورزی ارگانیک